Disclaimer

Deze website is een product van Gomez Fresh B.V.. Gomez Fresh is een besloten vennootschap en is geregistreerd te Den Haag – KvK nr. 55155162.

Gomez Fresh B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid van deze website op welke manier dan ook. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden op onze site dan stellen wij het op prijs indien u ons dit laat weten door het sturen van een e-mail (Gomez Fresh kan de gegevens van e-mailverkeer en de inhoud van e-mails controleren voor beveiligings- en trainingsdoeleinden. Gomez Fresh B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.).

Wij zullen vervolgens onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gomez Fresh B.V. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie en/of afbeeldingen (deze zijn auteursrechtelijk beschermd) die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site blijven te allen tijde voorbehouden aan Gomez Fresh B.V.. Voor gebruik dient genoemde rechthebbende vooraf schriftelijk toestemming te hebben verleend. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

BELANGRIJK: Deze website of enige bijlage vormt geen aanbod of een aanvaarding van een aanbod of een verklaring of garantie, noch zal het deel uitmaken van een juridisch bindend contract, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Gomez Fresh B.V.
ABC Westland 233 A
2685 DC Poeldijk
Netherlands
KvK 55155162
BTW. nr: 851588037B01
+31 (0) 174-787200
sales@gomezfresh.com

Algemene voorwaarden